Varhaiskasvattaja koulutus- ja näyttelytapahtuma

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laadittu 22.5.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Globex Oy, Kumitehtaankatu 5 A 18, 04260 Kerava, Y-tunnus 0485132-0

 

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Yhteyshenkilö rekisteriin liittyen: pekka.kokko@globex.fi.

 

3. Rekisterin nimi

Globex Oy:n markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.

Rekisterin tietoja käytetään Globex Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella Globex Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Virtuaalitapahtumissa Globex Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä tapahtumajärjestäjän lukuun. Tällöin Globex Oy käsittelee asiakkaiden tietoja virtuaalialustalla messutapahtumien järjestämistä varten eikä tietoja käytetä Globexin markkinointitarkoituksiin, mikäli tapahtumajärjestäjä on jokin muu taho kuin Globex Oy. Tällaisia tahoja ovat esim. Mielenterveyden keskusliitto ja Suomen Apteekkariliitto.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

– Nimi

– Sähköpostiosoite

– Yritys/yhteisö ja asema

– Yrityksen yhteystiedot/laskutustiedot

– Puhelinnumero

– Tilatut palvelut

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Globex Oy:n asiakastietojärjestelmästä sekä yleisesti saatavailla olevista lähteistä (mm. internet, lehdet, muu media). Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla markkinointikampanjoilla.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Emme koskaan välitä, myy tai vaihda tietoja markkinointitarkoituksiin kolmannelle ulkopuoliselle osapuolelle.

 

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Globex Oy tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen pekka.kokko@globex.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

11. Tietoa evästeistä

Käytämme sivuillamme ja virtuaalitapahtumissa evästeitä. Lue lisää >>