Kuusankoskitalo 18.1.2025

Ohjelmanmuutokset mahdollisia

Lajittelu: [ AIKA | SALI ]TAULUKKO ]
Ohjelma salijärjestyksessä

Kuusaa

08:00-09:00
Ilmoittautuminen ja näyttelyosastoihin tutustuminen
09:00-09:05
Info
Pekka Kokko, markkinointipäällikkö, Globex oy
09:05-09:15
Avaus
Tarkentuu
09:15-10:15
Kokopäiväpedagogiikka tuen kivijalkana - vinkkejä ja käytänteitä varhaiskasvatukseen
Laura Ruuth, VEO, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Vertikal Oy
Mitä ovat neuropsykiatriset häiriöt ja mikä niiden taustalla vaikuttaa? Millaisia haasteita neuropsykiatriset häiriöt ja oireet tuovat arkeen? Mitä tehdä, kun huomaa tietynlaisia oireita lapsen käyttäytymisessä? Kuinka puretaan lapsen ympärillä oleva negatiivisen palautteen kehä ja lisätään tietoisesti vahvuuksiin ja voimavaroihin pohjaavaa kasvatusta? Kuinka
nepsy -lapsi kohdataan ja miten saadaan vahvistettua hänen itsetuntoa? Mihin tulisi kiinnittää huomiota arjessa ja
nepsy-lapsen vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä? 
Arki nepsy-lapsen kanssa asettaa haastetta varhaiskasvatukselle ja kuormittaa  usein koko perhettä.
Lapsi tarvitsee erityisen paljon ohjausta, kasvatusta ja tukea läpi eri ikäkausien.
Jokaisella kasvattajalla on vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa suotuisasti lapsen kehitykseen.
Neuropsykiatrisia häiriöitä itsessään ei voi parantaa, mutta kasvun ja kehityksen tukemiseen ja arjen helpottamiseen voidaan tehokkaasti vaikuttaa. Luennon aikana pysähdytään yllä olevien kysymysten äärelle. Tarkoituksena on pohtia omaa
kasvattajuutta, arjen tukikeinoja ja lisätä ymmärrystä nepsy-lasta ja lapsen perhettä kohtaan. 
 
10:15-10:30
Tauko ja näyttelyyn tutustuminen
10:30-11:30
Musiikin mullistava voima varhaiskasvatuksen arjessa – inklusiivisia ideoita musiikin ja laulun käyttöön varhaiskasvatuksen kokopäiväpedagogisena työkaluna
Minna Lappalainen, musiikkipedagogi, menetelmäkehittäjä, lastenmusiikintekijä, Laulau oy
Minna Lappalainen on palkittu lastenmusiikintekijä ja musiikkikasvattaja sekä taidelähtöisten menetelmien kehittäjä ja kouluttaja. Lappalaisen musiikkia ja musiikillisia menetelmiä hyödynnetään paitsi suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja erityistä tukea tarvitsevien lasten kuntoutuksessa, myös Suomen rajojen ulkopuolella, mm. Englannissa, Virossa, Ruotsissa, USAssa ja Israelissa. Yrityksensä Laulau Oy:n lisäksi Lappalainen toimii musiikkikasvatuksen tuntiopettajana Helsingin yliopistolla. Vuonna 2023 Salon lastenlaulukaupunki ry ja Salon lastenlaulufestivaali myönsi Lappalaiselle Hyvä tuuli -palkinnon, joka myönnetään vuosittain ansioituneelle musiikintekijälle, joka on merkittävällä tavalla vaikuttanut suomalaiseen lastenmusiikkiin.
Osittain toiminnallinen luento
11:30-12:30
Tauko ja näyttelyyn tutustuminen
12:30-13:20
Tuettu leikki rakentaa lasten hyvinvointia
Annele Wiman, veo, kouluttaja, LapsiOppii

Annele Wiman on varhaiskasvatuksen erityisopettaja 30 vuoden työkokemuksella. Työssään hän keskittyy mm. lasten hyvinvoinnin sekä varhaisen tuen puolesta puhumiseen.

Wiman on kirjoittanut kirjan ”Hyvinvoiva lapsi oppii”, ja kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä tukemaan ja tunnistamaan lasten hyvinvointitaitoja ja oppimisen valmiuksia yhä paremmin. Wiman pyrkii tekemään töitä sen eteen, että yhteiskuntamme arvostaisi tulevaisuudessa työtämme varhaiskasvatuksessa nykyistä paljon enemmän, ja näkisi työmme todellisen merkityksen ja arvon. "Vaikka alallamme on paljon haasteita, tulevaisuus on lapsissa. Varhaiskasvatus tarvitsee uudistuvaa innovatiivista ajattelua. Tämä on ollut aina myös oman työni sisältö ja tapa toimia eli se, että työmme lasten kanssa perustuisi aina lasten aidoille tarpeille sekä tutkittuun tietoon," kertoo Wiman.

13:30-14:30
Varhain on parhain! Yhdenvertaisuus, osallisuus ja rakentava yhteistyö kodin ja päiväkodin kesken. Hoksautuksia rakentavaan vuorovaikutukseen
Aslak Rantakokko, yhdenvertaisuusasiantuntija, nepsy-kokemusasiantuntijaisä, Erätaukodialogi-ohjaaja, Suomen Vanhempainliitto ry
Aslak Rantakokko on kansalaisjärjestötyön, kouluttamisen sekä kodin, päiväkodin ja koulun yhteistyön edistämisen moniosaaja ja yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja erityisen tuen tarpeiden asiantuntija. Lisäksi hän on sekä kokemusasiantuntijaisän että ammattilaisen roolissa nepsy-asiantuntija. Lähes 30:n vuoden työura kolmannella sektorilla sekä vapaaehtoisena, luottamushenkilönä että asiantuntijatyöntekijänä on tuonut Aslakille laajaa kokemusta, näkemystä ja osaamista eri ikäisten ihmisten, lasten, nuorten ja aikuisten arvostavaan kohtaamiseen haastavissa elämäntilanteissa. Aslakin lempisana on "tsempatia" ja lempilause "koulukuntoinen lapsi lapsikuntoisessa koulussa". Aslak ei pidä kiireestä.
14:30-15:00
Kahvitauko ja näyttelyyn tututuminen
15:00-16:00
Läsnäolon mullistava voima
Lorenz Backman, luennoitsija, elämäntaitovalmentaja ja työnohjaaja
Lorenz "Lore" Backman on on koulutukseltaan teatteritaiteen maisteri, elämäntaitovalmentaja ja työnohjaaja. Lorenzilla on lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus esiintyjänä ja laaja osaaminen elämän eri alueilta. Viime vuosina Lorenz on luennoinut mm. muistisairaiden haasteista ja ratkaisuista, ikäihmisten ja osatyökykyisten tulevaisuudesta, itsemyötätunnosta, itsensä johtamisesta sekä vuorovaikutuksesta ja kommunikoinnista asiakastyössä. Esityksissään Lorenz pyrkii antamaan kuulijoilleen konkreettisia työkaluja ja lisäarvoa työn arkeen.
Voikkaa

10:30-11:20
Skididialogi – lapsille suunnattu rakentavan keskustelun malli
Petra Larvus, opetuksen suunnittelija, Lahden kaupunki
11:20-12:30
Tauko ja näyttelyyn tutustuminen
12:30-13:15
Tiimityö voimaksi työyhteisön kehittämisessä
Petteri Mikkola, LTO, työnohjaaja, kouluttaja
Petterillä on 40 vuoden näköala varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Hän on toiminut päiväkodin johtajana yli 30 vuotta ja kehittänyt sekä toteuttanut pedagogisen ja konsultoivan johtamisen mallia, jossa säännöllisillä tiimien konsultoinneilla ja työyhteisön peda-pajoilla mahdollistetaan pysähtyminen, yhdessä ajattelu, dialogi sekä yhteisen toimintakulttuurin kehittyminen. "Hyvä ilmapiiri tehdään päivittäin käytännön teoilla ja se on jokaisen työntekijän vastuulla, sillä lapsilla on oikeus toimiviin tiimeihin ja yhteisöön".
13:30-14:20
Hei, me johdetaan! Työyhteisön ja tiimien pedagoginen ja konsultoiva johtaminen
Petteri Mikkola, LTO, työnohjaaja, kouluttaja