Vierailukohteet

Vierailemme perjantaina klo 8-10 kolmessa eri päiväkodissa. Voit valita ilmoittautumisen yhteydessä ensisijaisen kohteen, jossa haluat vierailla. Huom! Paikkoja on vain 50/päiväkoti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Jos et mahdu tai halua osallistua vierailuihin, on samaan aikaan Paviljongissa tarjolla myös luento-ohjelmaa.

Kaikkiin kohteisiin järjestetään linja-autokuljetukset, jotka lähtevät paviljongin aukiolta pe 10.11. klo 08.

Kohde 1: Kangasvuoren päiväkotikoulu

  • Kangasvuoren päiväkotikoulu sijaitsee Huhtasuon kaupunginosassa, noin 3,5 km päässä Jyväskylän keskustasta. Uudessa päiväkotikoulussa toiminta käynnistyi 1.8.2019. Kangasvuoren päiväkotikoulun muunneltavat ja monikäyttöiset tilat, ergonomiset ratkaisut edistävät työhyvinvointia.
  • Kangasvuoren päiväkotikoulussa on yhteensä 266 varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkaa, koulun puolella on oppilaita 150 vuosiluokilla 1-3.
  • Päiväkotikoulu on jatketun aukiolon päiväkoti ja on avoinna varattujen hoitoaikojen mukaan ma-pe klo 5.00-22.30.
  • Päiväkotikoulussa on edustettuna 26 eri kieltä ja kulttuuria.
  • Yhtenäisen opinpolun jatkumoa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen kehitetään lasten tuen ja oppimisen näkökulmasta.
  • Johtavana ajatuksena uudessa päiväkotikoulussa on lämmin vuorovaikutus kasvattajien ja lasten välillä.
  • Päiväkotikoulussa kohtaamisen rakenteet on suunniteltu huolellisesti, jotta toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen on arjessa sujuvaa. Jaettua johtamista tukee johtotiimin säännölliset kohtaamiset. Johtotiimiin kuuluu päiväkodin johtaja, pedagoginen johtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettajat sekä tiimivastaavat.
  • Lapsiryhmien ja luokkien tukena työskentelee tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajia sekä erityisopettajia.
  • Yhteisenä resurssina päiväkotikoulussa työskentelee kasvatusohjaaja, joka on työntekijöiden ja huoltajien tukena arjessa.

Kangasvuoren päiväkotikoulussa iloitaan lasten oppimisesta, kasvamisesta ja yhteisestä leikistä!

Kohde 2: Kortepohjan päiväkotikoulu

Kuva: Kuvamiehet

Kortepohjan päiväkoti kuuluu Kortepohjan päiväkotikouluun, joka toimii Kortetalossa, osoitteessa Kartanonkuja 4. Elokuussa 2022 toimintansa aloittaneessa päiväkotikoulussa 0–6-vuotiaita oppijoita on noin 200 ja 7–12-vuotiaita oppijoita on noin 350.

Päiväkotikoulun kanssa samassa rakennuksessa toimii myös Kortepohjan kirjasto. Kortepohjan ja Laajavuoren monipuolista luontoa ja ulkoilualueita hyödynnetään pedagogisen toiminnan oppimisympäristönä. Vuoden 2023 aikana päiväkotikoulun viereen rakentuu uusi lähiliikuntapaikka.

Oppimisympäristö on kaikille yhteinen. Kortetalo kokoaa yhteen eri-ikäiset oppijat ja tarjoaa mahdollisuuden oppia ja tehdä työtä yhdessä, rinnakkain ja vertaisiltaan oppien. Tilat joustavat, ovat muunneltavissa ja monipuolisia niin, että talon käyttö mahdollistuu aamusta iltaan eri ikäisille toimijoille. Päiväkotikoulusta muodostuu turvallinen, monipuolinen ja motivoiva oppimisympäristö, joka innostaa lapsia oppimiseen ja kasvuun ja josta muodostuu yhteinen kohtaamispaikka koko alueen asukkaille.

Kortetalon oppimisympäristö tarjoaa joustavan opinpolun. Päiväkotikoulussa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka tekee työtään sekä perusopetuksen että esiopetuksen puolella. Inklusiivinen ajattelu näkyy arjen toiminnassa päivittäin kaikissa lapsiryhmissä. Jokaisessa lapsiryhmässä ja luokassa on tuen tarpeen lapsia, joiden oppimista edistää ryhmän jakaminen pienempiin ryhmiin ja yksilölliseen tukeen.

Monialainen yhteistyö on tiivistä; talossa toimii perhekeskus, oppilashuolto, kouluterveydenhuolto sekä lasten neuvola. Kortepohjan päiväkotikoulussa toteutetaan sisällön ja kielen yhdistävää (CLIL) opetusta. CLIL-tulee sanoista ”Content and Language Intergrated Learning”. CLIL-opetuksen kieli on päiväkodissa englanti. Päiväkodin 4–6-vuotiaiden toiminnassa painottuu englannin kieleen tutustuminen fraasien, laulujen ja leikkien myötä. Esiopetuksen sisällöt toteutetaan pääosin suomen kielellä, mutta englannin kieli rikastaa arkea ja oppimistilanteita päivittäin.

Kohde 3: Pohjanlammen päiväkoti

Kuva: Heikki Helle

Pohjanlammen uusi päiväkoti avataan 2.8.2023 osoitteessa Pohjanlahdentie 11. Pohjanlammen päiväkoti sijaitsee Kuokkalan alueella. Hirsirakenteinen talo on yksikerroksinen. Lapsia taloon tulee 220 ja henkilökuntaa noin 55 työntekijää. Henkilökuntarakenne: päiväkodin johtaja, pedagoginen apulaisjohtaja, kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat, erityisavustajia, viisi varahenkilöä, vuorohoidon resurssityöntekijät sekä päiväkotiapulaisia. Päiväkodin toimintaan liitetään alueen vuorohoito, esiopetus sekä varhaiskasvatustoiminta klo 8–18. Lisäksi päiväkotiin siirtyy Jyväskylän ruotsinkielinen varhaiskasvatus sekä esiopetus.

Toiminnan kulmakiviä ovat jaettu johtajuus, vahva tiimityö ja tiimijohtajuus, selkeät rakenteet sekä vankka ammattitaito. Alue on monikulttuurinen. Päiväkodissa käy paljon alan opiskelijoita.

Päiväkodissa inkluusiota toteutetaan lasten yksilöllisiä, iän ja kehityksen mukaisia tarpeita ajatellen. Tukea pyritään toteuttamaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Tuen toteuttamisen ja eriyttämisen helpottamiseksi osassa ryhmistä on erityisavustajia. Henkilökunnan pysyvyys ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen tukevat lapsituntemusta ja siten inkluusion toteutumista. Inklusiivinen työote sekä ymmärrys lasten osallisuuden merkityksestä on työntekijöiden hallussa kaikissa tilanteissa. Suunnitellut pienryhmät, yksilöllisemmät hetket sekä aikuisen lähiohjaus tukevat lasten erilaisia tarpeita.

Inkluusio haastaa työntekijöitä suunnittelemaan toimintaa ja toimintaympäristöä niin, että pystytään vastaamaan lasten ja ryhmän tarpeisiin erityisesti silloin, kun ryhmässä on paljon erilaisia, vahvojakin yksilöllisen tuen tarpeita. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat tukevat työntekijöitä näkemään ja suunnittelemaan toimintaa niin, että tuki toteutuu arjessa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat vahvasti osana ryhmien toimintaa suunnittelemassa, toteuttamassa sekä arvioimassa. Yhdessä luodaan toimintatapoja, jotka tukevat lapsen onnistumisen kokemuksia ja jotka vievät lapsen taitoja ja kehitystä tavoitteellisesti eteenpäin.