Anna Kantele

Anna Kantele on lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri Kuopiosta. Hän on työskennellyt KYS, lastenpsykiatrian poliklinikan neuropsykiatrisessa työryhmässä ja työskentelee tällä hetkellä KYS, lastenpsykiatrian osastolla. Anna on pitänyt ADHD-aiheisia luentoja vanhemmille sekä kouluttanut koulunkäynninohjaajia lasten mielenterveysongelmista. Koulutuksissa Annasta on antoisaa päästä vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia puolin ja toisin. Anna ajattelee, että yhteinen ymmärrys puheena olevasta asiasta syntyy parhaiten konkreettisin esimerkein. Lastenpsykiatrian alalla Annaa kiinnostavat vuorovaikutus sekä tunne- ja käytöksen säätelyn taidot ja niiden kehittyminen.

 

Marita Neitola

Maritan päätehtävä on opettaa tulevia erityisopettajia ja erityispedagogiikkaa sivuaineena. Tutkimuksellisesti Marita on kiinnostunut lasten sosiaalisemotionaalisesta kompetenssista ja oppimisesta sekä niiden muotoutumiseen vaikuttavista tekijöistä, kuten perhe. Marita on tutkinut myös erityisopettajan työtä ja varhaiskasvatuksen tukea.

Koulutukseltaan Marita on kasvatustieteen tohtori, varhaiskasvatuksen opettaja ja erityisopettaja, työnohjaaja sekä lasten tunnetaito-ohjaaja.