Mitä ovat neuropsykiatriset häiriöt ja mikä niiden taustalla vaikuttaa? Millaisia haasteita neuropsykiatriset häiriöt ja oireet tuovat arkeen? Mitä tehdä, kun huomaa tietynlaisia oireita lapsen käyttäytymisessä? Kuinka puretaan lapsen ympärillä oleva negatiivisen palautteen kehä ja lisätään tietoisesti vahvuuksiin ja voimavaroihin pohjaavaa kasvatusta? Kuinka
nepsy -lapsi kohdataan ja miten saadaan vahvistettua hänen itsetuntoa? Mihin tulisi kiinnittää huomiota arjessa ja
nepsy-lapsen vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä? 
Arki nepsy-lapsen kanssa asettaa haastetta varhaiskasvatukselle ja kuormittaa  usein koko perhettä.
Lapsi tarvitsee erityisen paljon ohjausta, kasvatusta ja tukea läpi eri ikäkausien.
Jokaisella kasvattajalla on vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa suotuisasti lapsen kehitykseen.
Neuropsykiatrisia häiriöitä itsessään ei voi parantaa, mutta kasvun ja kehityksen tukemiseen ja arjen helpottamiseen voidaan tehokkaasti vaikuttaa. Luennon aikana pysähdytään yllä olevien kysymysten äärelle. Tarkoituksena on pohtia omaa
kasvattajuutta, arjen tukikeinoja ja lisätä ymmärrystä nepsy-lasta ja lapsen perhettä kohtaan.