Petterillä on 40 vuoden näköala varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Hän on toiminut päiväkodin johtajana yli 30 vuotta ja kehittänyt sekä toteuttanut pedagogisen ja konsultoivan johtamisen mallia, jossa säännöllisillä tiimien konsultoinneilla ja työyhteisön peda-pajoilla mahdollistetaan pysähtyminen, yhdessä ajattelu, dialogi sekä yhteisen toimintakulttuurin kehittyminen. ”Hyvä ilmapiiri tehdään päivittäin käytännön teoilla ja se on jokaisen työntekijän vastuulla, sillä lapsilla on oikeus toimiviin tiimeihin ja yhteisöön”.