Uudessa PIKI-toimintamateriaalissa paneudutaan ilmiöihin, joita lasten käteen liimautuneet älylaitteet ja niiden kautta saataville rävähtävä sisältö aiheuttavat. Näkökulmina ovat mm. älylaitteet kiusaamisen välineenä, itsesäätely, vuorovaikutustaidot, kaveritaidot, nettiaika vs. leikki sekä aikuisen rooli kännykän käytön säätelyssä ja kiusaamisen ehkäisyssä. Tule kuulemaan, kun kouluttajat ja toimintamallin kehittäjät Katariina Elomaa ja Tiina Haapsalo avaavat PIKI-toimintamallin käyttöä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Toimintamalli on kehitetty antamaan välineitä kiusaamisen ehkäisyyn, lapsen sosiaalisten taitojen vahvistamiseen sekä kasvatusyhteistyöhön.