Anna-Helena Saariaho

Anna Helena on ratkaisukeskeinen valmentaja, NLP-valmentaja, aivojen hyvinvoinnin ja stressinsäätelyn kouluttaja ja puhuja. Anna-Helena on koulutukseltaan biologi, ilosofian tohtori (genetiikka), immunologi, mikrobiologi, jolla on pitkän linjan kokemus tutkimuksesta, tieteestä ja ihmisen hyvinvoinnista (mm. stressifysiologiasta, immunologiasta ja aivojen toiminnasta). Hän on toiminut tutkijana biologis-lääketieteellisessä tutkimuksessa, kerryttänyt pedagogista kompetenssia yliopisto-opettajana ja opiskelee tällä hetkellä ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi.

Anna Helenan yrityksen Mielen Muusan missiona on oivalluttaa, sitouttaa ja hullaannuttaa ihmisiä hyvinvointiin, itsen kuuntelemiseen ja oman terveyden ylläpitämiseen. Anna-Helena on luennoinut, kouluttanut ja valmentanut useissa yrityksissä, yhteisöissä, kunnissa ja organisaatioissa mm. seuraavista aihealueista: aivojen hyvinvointi, stressinsäätely, itsetuntemus, itsensä kohtaaminen ja itsensä johtaminen, sekä hyvän elämän yhteydet.

 

Mertzi Bergman

FM Mertzi Bergmanin missiona on auttaa vapauttamaan ja hyödyntämään uteliaisuuden supervoima, jotta jokainen yksilö ja organisaatio voisi käyttää täysimääräisesti uteliaisuuden potentiaaliaan. Hän työskentelee puhujana, kouluttajana ja kirjailijana. Mertzillä on yli 20 vuoden kokemus sadoista organisaatioista niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Näiden kokemusten herättämänä hän haluaa murtaa uteliaisuuteen liittyvät myytit ja käynnistää uteliaisuuden vallankumous työelämässä.

Palautteissa Mertziä on kuvattu näin: ”Todella luova ja innovatiivinen eläytyjä”, ”hauska, innostunut valmentaja”, ”puheen seasta napattavissa monta helmeä” joiden mukaan omaakin toimintaa voi ohjata” ja ”koulutuksen jälkeen oli voimallinen ja riemukas olo”.

Mertzin uusin kirja, Uteliaisuus – opas työn, johtamisen ja muutoksen supervoimaan on juuri ilmestynyt. Aiemmissa teoksissaan hän on puolustanut jokaisen oikeutta luovaan ja inspiroivaan arkeen ja työhön.

Uteliaisuuden rikastavasta ja hyvää tekevästä voimasta Mertzi on oppinut erityisesti neljältä lapseltaan.