Kaisa Vuorinen      Liisa Ahonen      Jenni Vartiainen      Kirsi Järvinen      Samuli Ranta

 

Kaisa Vuorinen
Kaisa on luennoinut positiivisesta psykologiasta ja kasvatuksesta 17 maassa yli 10.000 kävijälle. Kaisa on erittäin pidetty kouluttaja, joka saa yleisönsyttymään ja oppimaan. Hän on ollut puhujana Positiivisen psykologian maailman ja Euroopan konferensseissa vuodesta 2014 ja tuo kuulijoille tarjolle uusimman tutkitun tiedon.

Kaisan tieteellinen tutkimus keskittyy lasten ja nuorten hyvinvointiin erityisesti vahvuuksien näkökulmasta. Hän on julkaissut aiheesta lukuisia yleistajuisia teoksia ja on kysytty puhuja eri alojen tilaisuuksissa.

Liisa Ahonen
Liisa toimii oman Kasvusto-yrityksensä kautta kouluttajana ja kasvatuskonsulttina työkenttänään erityisesti varhaiskasvatus ja perusopetus. Hän on vuorovaikutuksen asiantuntija, joka uskoo, että lämmin vuorovaikutustapa on laadukkaan pedagogiikan perusta. Liisa on innostava ja motivoiva kouluttaja, jonka käytännönläheiset esimerkit tuovat tieteellisesti tutkitun tiedon arjen tasolle. Aivan erityisen lähellä Liisan sydäntä ovat lapset, jotka kaipaavat syystä tai toisesta enemmän tukea sosiaalis-emotionaalisiin taitoihinsa.

Jenni Vartiainen

FT Jenni Vartiainen tutkii pienten lasten tiede- ja kestävyyskasvatusta. Jenniä kiehtoo etenkin tarinallisen leikin tarkastelu osana lapsen tutkivaa toimintaa. Hän on kehittänyt leikkiin ja tarinallisuuteen perustuvan pedagogisen tiedekasvatusmallin, joka on käytössä yli 30 maassa. Jenni työskentelee Helsingin yliopistolla varhaiskasvatuksen yliopistonlehtorina. Hän on myös varhaista tiedekasvatusta maailmalle vievän Kide Sciencen perustaja.

Kirsi Järvinen

Kirsi on varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kouluttaja, valmentaja ja työnohjaaja. Hän on kouluttanut varhaiskasvatuksen henkilöstöä pian 20 vuotta mm. pienryhmätoiminnan, kokopäiväpedagogiikan ja leikin teemoista, joista hänellä tutkittua tietoa sekä monipuolista kokemusta. Kirsin vahvuuksia kouluttajana ovat läsnäolo, huumori ja runsaat käytännön esimerkit.

Samuli Ranta

Samuli Ranta, KT, VO. Tutkittua varhaiskasvatuksesta -sivun päätoimittaja, kouluttaja, yliopistotutkija (UEF), advisor at Vilike Oy. Samuli toimii aktiivisena kouluttajana sekä yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Hän on tutkitun tiedon puolestapuhuja ja popularisoija. Samulin ja hänen kollegojensa perustamat varhaiskasvatuksen tutkimustietoa jakavat sivustot ovat saavuttaneet jo yli 300 000 lukijaa. Hänen väitöstutkimuksensa oli ensimmäinen positiivista pedagogiikkaa määrittelevä tutkimus varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kentällä. Tutkimuksessaan hän kehitti toiminnan kehittämiseksi VEPP-menetelmän, jota voidaan hyödyntää opettajan oman toiminnan kehittämiseksi. Tällä hetkellä Samulin mielenkiinnon kohteet liittyvät erityisesti varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan ja siinä tehtävään tiimityöhön.

Koulutuksissaan Samuli keskittyy lapsen oppimiskokemuksen huomioimiseen, tiimityön kehittämiseen sekä vuorovaikutussuhteiden vahvistamiseen.