Voit järjestää ohjelma oikealla olevalla Lajittelu-toiminnolla sali- tai aikajärjestykseen.

Ohjelmanmuutokset mahdollisia.

Lajittelu: [ AIKA | SALI ]TAULUKKO ]
Ohjelma salijärjestyksessä

Auditorio

09:00-09:05
Tapahtuman avaus
Pekka Kokko, markkinointipäällikkö, Globex Oy
Avaus ja info
09:05-09:15
Tapahtuman avaus
Turun kaupungin edustaja
09:15-10:05
(Ohjelmanmuutos) PIKI JA VILLI VEKOTIN – Onko kännykkä kiva kaveri vai kurja kapistus?
Katariina Elomaa, LTO, KK, varhaiskasvatuksen sisältöjen kouluttaja
Uudessa PIKI-toimintamateriaalissa paneudutaan ilmiöihin, joita lasten käteen liimautuneet älylaitteet ja niiden kautta saataville rävähtävä sisältö aiheuttavat. Näkökulmina ovat mm. älylaitteet kiusaamisen välineenä, itsesäätely, vuorovaikutustaidot, kaveritaidot, nettiaika vs. leikki sekä aikuisen rooli kännykän käytön säätelyssä ja kiusaamisen ehkäisyssä. Tule kuulemaan, kun kouluttajat ja toimintamallin kehittäjät Katariina Elomaa ja Tiina Haapsalo avaavat PIKI-toimintamallin käyttöä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Toimintamalli on kehitetty antamaan välineitä kiusaamisen ehkäisyyn, lapsen sosiaalisten taitojen vahvistamiseen sekä kasvatusyhteistyöhön.
Tiina Haapsalo, varhaiskasvatuksen kouluttaja, työnohjaaja, ratkaisukeskeinen terapeutti
Uudessa PIKI-toimintamateriaalissa paneudutaan ilmiöihin, joita lasten käteen liimautuneet älylaitteet ja niiden kautta saataville rävähtävä sisältö aiheuttavat. Näkökulmina ovat mm. älylaitteet kiusaamisen välineenä, itsesäätely, vuorovaikutustaidot, kaveritaidot, nettiaika vs. leikki sekä aikuisen rooli kännykän käytön säätelyssä ja kiusaamisen ehkäisyssä. Tule kuulemaan, kun kouluttajat ja toimintamallin kehittäjät Katariina Elomaa ja Tiina Haapsalo avaavat PIKI-toimintamallin käyttöä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Toimintamalli on kehitetty antamaan välineitä kiusaamisen ehkäisyyn, lapsen sosiaalisten taitojen vahvistamiseen sekä kasvatusyhteistyöhön.
10:05-10:30
Tauko ja näyttelyyn tutustuminen
10:30-11:30
Tiedekasvatusta leikkien ja tutkien
Jenni Vartiainen, FT, Helsingin yliopisto
Jenni Vartiainen (FT) työskentelee Helsingin yliopistolla varhaiskasvatuksen yliopistonlehtorina. Jenni on myös varhaista tiedekasvatusta edistävän Kide Sciencen perustaja. Hän innostuu leikistä ja tarinallisuudesta ja tutkimuksessaan Jenni pohtii, miten leikki ja leikillisyys sulautuvat varhaiseen tiedekasvatukseen ja matematiikan oppimiseen. Jennin puheenvuorossa innostetaan varhaiskasvatuksen henkilöstöä ihmettelemään luonnonilmiöitä yhdessä lasten kanssa ja pohditaan kysymisen merkitystä elinikäisen oppimisen kaaressa. Lisäksi kuulijat saavat paljon konkreettisia vinkkejä ja ideoita, miten lasten kysymyksiin ja ihmetyksen aiheisiin voidaan lähteä tutkijaleikin kautta etsimään vastauksia itse kokeillen, testaten ja keksien.
11:30-12:30
Lounastauko ja näyttelyyn tutustuminen
12:30-13:20
Miten ympäristöt, oppiminen ja hyvinvointi linkittyvät toisiinsa?
Mikko Mäkelä, varhaiskasvatuksen johtaja, tietokirjailija, Vantaan kaupunki

Mikko Mäkelä on Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja ja tietokirjailija. Hän on pitkän linjan varhaiskasvatuksen ammattilainen. Hän on kirjoittanut yhdessä Teemu Leinosen kanssa kirjan Hyvän oppimisen tilat. Mikko lähestyy oppimisympäristöjä monipuolisesti laajentaen oppimisympäristön käsitettä uusille ja yllättävillekin alueille.

13:35-14:25
Kaveritaidot varhaiskasvatuksessa
Vilja Laaksonen, FT, tietokirjailija, Ralla Oy
Vilja Laaksonen on lasten kaveritaidoista väitellyt tutkija, johtaja ja kahden pienen lapsen äiti. Lasten maailmaan sukeltaminen tutkijan silmin on avannut kaveritaitojen merkitystä tasapainoisen elämän polulla. Hän uskoo siihen, että jokaisella lapsella on oikeus tulla hyväksytyksi ja saada turvallisia kokemuksia kavereiden kanssa
14:25-15:00
Kahvitauko ja näyttelyyn tututuminen
15:00-16:00
Vuorovaikutuksen vapauttava voima
Sari Havas, näyttelijä, vuorovaikutusvalmentaja

Sari Havas on näyttelijä, käsikirjoittaja, valmentaja ja puhuja. Hän on näytellyt elokuvissa, televisiosarjoissa ja teatterissa. Sari on pitänyt vuorovaikutus-, esiintymis-improvisaatio ja työhyvinvointikoulutuksia ympäri Suomen lukuisissa yrityksissä ja yhteisöissä.

Kun vuorovaikutus toimii hyvin, asiat luistavat kuin itsestään. Ideat nousevat siivilleen, innostunut ja luova ilmapiiri imaisee kaikki mukaansa. Toivottu päämäärä saavutetaan ja ehkäpä enemmänkin. Tämä ideaali ja dynaaminen tilanne on mahdollista tulemalla tietoiseksi vuorovaikutukseen liittyvistä mekanismeista. Sarin koulutustilaisuuksissa pureudutaan vuorovaikutuksen kysymyksiin hauskalla ja turvallisella tavalla. Koulutuksissa tunnistetaan omat sudenkuopat ja haasteet. Jokainen saa positiivisen ja kokonaisvaltaisen kokemuksen, jolla jatkaa innostuneesti omaa kehittymistään.

Kokoustila 3

10:30-11:20
Lapsen parhaaksi yhteistyöllä – moniammatillisesti lasta ja perhettä tukemassa
Minna Virta, palvelualuejohtaja, Sote-palvelut, sosiaali- ja vammaispalvelut, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
12:30-13:15
Musiikin mullistava voima tukea tarvitsevan lapsen arjessa
Minna Lappalainen, musiikkipedagogi, menetelmäkehittäjä, lastenmusiikintekijä, Laulau Oy
Minna Lappalainen on palkittu lastenmusiikintekijä ja musiikkikasvattaja sekä taidelähtöisten menetelmien kehittäjä ja kouluttaja. Lappalaisen musiikkia ja musiikillisia menetelmiä hyödynnetään paitsi suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja erityistä tukea tarvitsevien lasten kuntoutuksessa, myös Suomen rajojen ulkopuolella, mm. Englannissa, Virossa, Ruotsissa, USAssa ja Israelissa. Yrityksensä Laulau Oy:n lisäksi Lappalainen toimii musiikkikasvatuksen tuntiopettajana Helsingin yliopistolla. Vuonna 2023 Salon lastenlaulukaupunki ry ja Salon lastenlaulufestivaali myönsi Lappalaiselle Hyvä tuuli -palkinnon, joka myönnetään vuosittain ansioituneelle musiikintekijälle, joka on merkittävällä tavalla vaikuttanut suomalaiseen lastenmusiikkiin.
13:30-14:15
Erityisperheiden hyvä kohtaaminen varhaiskasvatuksessa
Aslak Rantakokko, yhdenvertaisuusasiantuntija, Erätauko-dialogiohjaaja, kahden autismikirjon nuoren isä, Suomen Vanhempainliitto ry
Aslak Rantakokko on kansalaisjärjestötyön, kouluttamisen sekä kodin, päiväkodin ja koulun yhteistyön edistämisen moniosaaja ja yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja erityisen tuen tarpeiden asiantuntija. Lisäksi hän on sekä kokemusasiantuntijaisän että ammattilaisen roolissa nepsy-asiantuntija. Lähes 30:n vuoden työura kolmannella sektorilla sekä vapaaehtoisena, luottamushenkilönä että asiantuntijatyöntekijänä on tuonut Aslakille laajaa kokemusta, näkemystä ja osaamista eri ikäisten ihmisten, lasten, nuorten ja aikuisten arvostavaan kohtaamiseen haastavissa elämäntilanteissa. Aslakin lempisana on "tsempatia" ja lempilause "koulukuntoinen lapsi lapsikuntoisessa koulussa". Aslak ei pidä kiireestä.
Kokoustila 1-2 (tietoiskut ja tuote-esittelyt)

10:30-10:50
Tevella: Leikkilän kaupunki ja Tevellan kehitystä tukevat tuotteet varhaiskasvatuksen oppimistilanteissa
Marika Hortana, Tevella Oy
11:00-11:20
Positiivisella ja itseohjautuvalla työyhteisöllä kohti tuloksia
Katja Kangasmäki, kouluttaja, KoulutusKaruselli
12:30-12:50
Lapset laadukkaalla polulla- varhaiskasvatuksen laatutyötä Turussa
Maarit Lamminniemi, suunnittelija, Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, Varhaiskasvatus, Turun kaupunki
13:00-13:20
ATEA Finland: Moderni digipedagogiikka varhaiskasvatuksessa
Simon Koivumaa, Apple Business Manager, Opettaja
13:30-13:50
Lapsen kielen kehitys ja ohjelmoinnillinen ajattelu
Anita Vataja, Varhaiskasvatuksen asiantuntija, Espoon kaupunki
Satu Nerg-Öhman, Varhaiskasvatuksen asiantuntija, Espoon kaupunki