PPH-kouluttajat

Liisa Ahonen                          Piia Roos

Liisa Ahonen on kasvatustieteiden tohtori. Hän on työskennellyt opetustehtävissä esi- ja alakouluissa sekä kouluttanut lasten kasvatuksesta vuodesta 2010 lähtien. Liisa on myös kahden kouluikäisen lapsen äiti. Liisa on innostava kouluttaja, joka tempaa osallistujat käsittelemään haastavia aiheita ja soveltamaan uusia toimintamalleja omassa työssään.

”Lapset ja lapsuuden arvostaminen ovat kiinnostaneet minua aina. Opetustyössä esi- ja alakouluissa minua kiehtoivat aivan erityisen paljon lapset, joilla ilmeni haasteita käyttäytymisen ja tunteiden säätelyssä. Nautin suunnattomasti työskentelystä esimerkiksi ylivilkkaiden tai herkästi tulistuvien lasten kanssa. Yhä edelleen sydäntäni lähellä ovat lapset, jotka tarvitsevat paljon aikuisen tukea sosiaalis–emotionaaliseen kehitykseensä. Valitettavan usein nämä samat lapset ovat vähiten ymmärrettyjä”.

”Väitöstutkimukseni käsitteli varhaiskasvattajien vuorovaikutuksellista ja pedagogista toimintaa päiväkodin haastavissa kasvatustilanteissa. Suhtaudun kouluttamiseen intohimoisesti. Olen kouluttanut päivätyöni ohessa lasten kasvatuksesta vuodesta 2010 lähtien. Kokonaan en silti malta pysytellä poissa lasten parista. Työskentelen lasten kanssa kausiluontoisesti aina kun mahdollista, sillä saan siitä paljon voimaa”.

 

Piia Roos on Tampereen yliopistosta vuonna 2015 väitellyt kasvatustieteen tohtori. Väitöskirjassaan hän tutki lasten kokemuksia päiväkotiarjesta, joten lasten kuuleminen ja osallisuus ovat hänen osaamisensa ydintä. Piia on toiminut erilaisissa varhaiskasvatuksen työtehtävissä lähes 25 vuotta: lastentarhanopettajana, päiväkodinjohtajana, luennoijana, kouluttajana, tutkijana, kirjailijana ja ammatillisena opettajana. Tämä monipuolinen työkokemus näkyy taitona yhdistää ajankohtainen tutkimustieto käytännön työn tekemiseen.

Väitöskirjansa pohjalta Piia julkaisi kirjan Mitä kuuluu? Lapsen kertomukset ja osallisuus päiväkotiarjessa (2016) ja hän on ollut mukana kirjoittamassa mm. julkaisuja Iloa ja oivalluksia! Varhaiskasvatuksen arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa (Ahonen & Roos 2019), Lapsi, sinä olet tähti! (Roos & Viitanen 2017) ja The Success Story of Finnish Early Childhood Education (Hujala, Valpas, Roos & Vlasov 2016).