Katri Saarikivi
Katri tutkii Helsingin yliopiston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä oppimisen, empatian ja laadukkaan vuorovaikutuksen aivomekanismeja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on se, miten oppiminen ja yhteistyö saataisiin toimimaan paremmin myös tietokonevälitteisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimustyön ohella Saarikivi on intohimoinen tieteen popularisoija, jonka mielestä tiede kuuluu kaikille ja on arvokasta vasta silloin, kun se koskettaa kaikkia.

Piia Roos
Piia työskentelee kouluttajana ja varhaiskasvatuksen asiantuntijana. Hän on toiminut erilaisissa varhaiskasvatuksen työtehtävissä yli 25 vuotta. Tämä monipuolinen työkokemus näkyy taitona yhdistää ajankohtainen tutkimustieto käytännön työn tekemiseen. Lapsen äänen kuuleminen on Piian osaamisen ydintä.

Anna Rainio
Anna on kasvatuspsykologian dosentti ja varhaiskasvatuksen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Annan erityisosaaminen kohdistuu lasten toimijuuden tukemiseen sekä lasten ja aikuisten väliseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa. Anna tekee tutkimusta tiiviissä yhteistyössä kentän opettajien kanssa ja on aktiivinen Lapsuudentutkimuksen seuran jäsen. Kansainvälisessä tutkimusyhteistyössään hän tuottaa uutta ymmärrystä etenkin mielikuvituksen ja leikin merkityksestä ihmisen kehityksessä ja muutoksessa.

Liisa Ahonen
Liisa toimii oman Kasvusto-yrityksensä kautta kouluttajana ja kasvatuskonsulttina työkenttänään erityisesti varhaiskasvatus ja perusopetus. Hän on vuorovaikutuksen asiantuntija, joka uskoo, että lämmin vuorovaikutustapa on laadukkaan pedagogiikan perusta. Liisa rakastaa lapsia, ja siksi hän haluaa tehdä työtä heidän hyväkseen. Aivan erityisen lähellä hänen sydäntään ovat lapsista ne, jotka kaipaavat syystä tai toisesta enemmän tukea sosiaalisiin ja emotionaalisiin taitoihinsa.

Petteri Summanen
Petteri on näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja, jolla on kokemusta teatterista, televisiosta ja elokuvasta.
Petteri on valmentanut ja puhunut eri yhteisöille luovuudesta, ryhmätyöskentelystä ja johtamisesta.